Trekker seg fra bomselskap

Øyvind Halleraker trekker seg både som daglig leder for Trekantsambandet og som styreleder i Norvegfinans. Samtidig tar han et kraftig oppgjør med veidirektør Olav Søfteland.
Del på e-mail Del på Twitter Del på Facebook Del på andre nettsteder
OLAV GARVIK

Dermed har aksjonen fra Vegdirektoratet mot bompengeselskapene fått personlige konsekvenser. Men Øyvind Halleraker, som også er stortingsrepresentant for Høyre, forsikrer at det utelukkende er hans egen beslutning. På spørsmål fra Bergens Tidende om han har vært utsatt for noe press om å gå av, svarer han «nei, tvert imot».

Det var tidlig i desember at Vegdirektoratet gikk offentlig ut med sviende kritikk mot en lang rekke bompengeselskaper som ble beskyldt for klanderverdig pengebruk - ikke minst til representasjon. I Hordaland ble spesielt Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap A/S (Trekantsambandet) og Osterøy Bruselskap A/S hengt ut til spott og spe.

- Hemsko å fortsette
På styremøtet like før helgen i Norvegfinans, som er fellesorganisasjonen for 35 bompengeselskaper i Norge, kunngjorde Øyvind Halleraker at det ville være best for alle parter at han trakk seg.

- Det var litt vemodig å ta denne beslutningen, etter å ha ledet Norvegfinans siden starten i 1990. Jeg følte meg også tvunget til å ta en beslutning jeg egentlig ikke ønsket. Men både bompengeselskapene og jeg som politiker er avhengig av tillit. Derfor fant jeg ut at det var en hemsko å ha denne dobbeltrollen lenger, sier han.

- Trekker du deg også som daglig leder i Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap?

- Ja, det er en naturlig konsekvens.

- Var det riktig av deg å beholde disse oppgavene da du ble stortingsrepresentant?

- Jeg måtte selvsagt avklare min rolle da jeg ble innvalgt på Stortinget høsten 2001, og derfor drøftet jeg dette med mine foresatte der. Vi fant ut at disse rollene lot seg forene. Men jeg har holdt lav profil i samferdselssaker, og har derfor ikke opplevd problemer i forhold til kompetanse og habilitet, sier Halleraker som er medlem av energi- og miljøkomiteen.

På bristepunktet
Han legger ikke skjul på at kritikken fra Vegdirektoratet har gått inn på ham:

- Ja, jeg er veldig, veldig skuffet over måten direktoratet har angrepet en hel bransje på. Men for flere år siden fikk vi de første signaler om at noe var i gjære. Det vi nå har vært vitne til er en aksjon for å få bompengeselskapene organisert på en annen måte enn i dag. Vegdirektøren vil ha et rent statlig selskap som skal stå for anlegg og drift, istedenfor det lokale dugnadsarbeidet som ligger til grunn for de enkelte selskapene.

Min tillit til Vegdirektoratets ledelse er i dag på bristepunktet, for her er det rett og slett en skjult agenda.

- Søfteland vinner ikke
- Ser du ingen grunn til selvkritikk?

- Jeg vil ikke unnslå at enkelte selskaper har opptrådt noe uklokt, men i denne sammenhengen har vi vært vitne til en regi som har et helt annet siktemål enn det som er til selskapenes beste. Det sier også sitt at Vegdirektoratet like før jul sendte ut en pressemelding om at selskapene driver altfor dyrt. Sannheten er at de rene administrasjonsutgiftene bare utgjør 1-2 prosent av bompengeinntektene. Ingen må innbille seg at staten kan drive billigere!

- Du må vel belage deg på å få også samferdselsministeren mot deg i dette oppgjøret?

- Nei, tvert imot. Jeg har snakket både med statsråden og med folk i flere partier i Stortinget. I forhold til det politiske miljø har ikke veidirektør Søfteland mulighet for å vinne denne omkampen. Det er jeg ganske overbevist om. Det skjøre samarbeidet mellom privat og lokalt initiativ på den ene siden og offentlig engasjement på den andre har fungert utmerket. Det er en viktig erkjennelse, på tvers av partiskillelinjene, understreker Øyvind Halleraker som heretter føler seg helt fri til å bruke den politiske arena til å tale bompengeselskapenes sak.

Del på e-mail Del på Twitter Del på Facebook Del på andre nettsteder

3 mest leste artikler »

Siste lokalt

Søk i skattelistene

Søk i skattelister

NRK1

Kan ikke laste TV-programmet

NRK2

Kan ikke laste TV-programmet

Fotball

Lukk vinduet